Medio er en løsningsorientert samarbeidspartner for utleie av arbeidskraft og rekruttering til Industri, Bygg- og Anleggsbransjen. Gjennom kunnskap til markedet og langsiktig samarbeid med våre kunder tilbyr vi løsninger som sikrer kompetanse og god kvalitet.

 

Medio Personell AS

Medio ble etablert i 2010 og har leid ut personell med rett kompetanse og erfaring til Industrien, og bygg- og anleggsbransjen fra starten. Vi er opptatt av å kunne tilby de beste løsningene for våre kunder og levere rett kompetanse og erfaring til ulike prosjekter og oppdrag innenfor bransjen.  

Vi er en mellomstor bedrift med kontor i Strandvik hvor vi tilbringer tiden vår når vi ikke er ute hos kunder. Her finner du vår administrasjon som besitter erfaring, kunnskap og god språklig kompetanse, som sikrer god oppfølging i alle ledd.

Vi har forresten skikkelig god kaffe om du ønsker å ta en tur innom for en prat og å se hvilke løsninger vi kan tilby deg. 

Våre verdier

Verdiene som står sentralt hos Medio Personell AS er samarbeid, kvalitet, ærlighet, respekt og problemløsning og de gjenspeiler seg i hele vår virksomhet. 

For å oppnå ønsket resultat er et godt samarbeid viktig – enten det gjelder kunder, kandidater eller kollegaer. Og slik vi ser det oppnår vi et godt samarbeid med alle parter gjennom gjensidig ærlighet og respekt og kan da sikre best mulig kvalitet og løsninger. 

Code of conduct

Etiske retningslinjer eller Code of Conduct definerer hvordan alle våre medarbeidere utfører sine oppgaver. Våre verdier står sentralt i vårt arbeid og vi er stolte av hvordan det gjenspeiles i vår virksomhet.

Engasjerte kollegaer som deler våre verdier, gir selskapet en sterk etisk plattform – noe som er helt essensielt for at vi skal tiltrekke oss medarbeidere og for at kundene skal velge å leie inn arbeidskraft fra oss til sine prosjekter. Det også til å skape tillit mellom kollegaer, samarbeidspartnere og kunder. Samtidig bidrar det til å bygge stolt het og til å styrke virksomheten og selskapet vårt.

Brudd på de etiske retningslinjene er helt uakseptabelt da det utgjør en stor risiko for virksomheten og kan få fatale følger for selskapet. Uetisk adferd vil ikke bli akseptert under noen omstendigheter og det vil bli tatt affære i ethvert slikt tilfelle umiddelbart – uten kompromisser.

De etiske retningslinjene og verdiene vi står for veileder oss til å ta de rette valgene, men erstatter ikke egne refleksjoner. Våre etiske retningslinjer kan ikke alltid gi svar når beslutninger skal tas, da det finnes så mange gråsoner som påvirker valg. Sammen har vi et ansvar for å veilede hverandre i riktig retning. Det forventes at hver og en av dere etterlever verdiene våre, fremmer åpen dialog og deltar i etisk opplæring.

Vår Code of Conduct kan lastes ned og leses i sin helhet her:

Referanser