Vi tar
HMS
på alvor

Våre HMS mål er likestilt med våre økonomiske mål

I Medio skal våre arbeidere gå på jobb hver dag å vite at de møter trygge og sikre arbeidsforhold. Vår visjon er at vår HMS standard skal sikre at arbeiderne skal være skadefrie til en hver tid.

For å kvalitetssikre vår HMS standard gjennomgår alle som arbeider for oss HMS grunnopplæring.

Personlig verneutstyr

Vi stiller strenge krav til verneutstyr. Vi følger entreprenørenes krav om bruk av synlighetstøy, hjelm med hørselvern, beskyttelsesbriller, kuttsikre hansker og vernesko. Enkelte arbeidsoppgaver krever verneutstyr utover dette.

I Industrivirksomhet er det krav om synlighetstøy, hørselsvern og vernesko. I tillegg er det krav om hjelm der det er vurdert og funnet nødvendig.