Velkommen
til oss i
Strandvik

Linn Romundset​
Daglig leder

957 56 471 / linn@medio-as.no

Språk: Norsk, Engelsk

Kristian Dale
Salgs- og markedskonsulent

404 85 594 / kristian@medio-as.no

Språk: Norsk, Islandsk, Engelsk

Karin Freimann
Rekrutterer

940 36 152 / karin@medio-as.no

Språk: Estisk, Norsk, Engelsk

Mariell Roald
Administrasjonsmedarbeider

452 00 095 / mariell@medio-as.no

Språk: Norsk, Engelsk

Eirinn Hesvik Ljones
Personal- og kundekonsulent

917 20 235 / eirinn@medio-as.no

Språk: Norsk, Engelsk

Svein Lang
Styreformann

913 25 880 / svein.lang@dialexis.no