Velkommen
til oss i
Strandvik

Linn Romundset​
Daglig leder

957 56 471 / linn@medio-as.no

Språk: Norsk, Engelsk

Kristian Dale
Salgs- og markedskonsulent

404 85 594 / kristian@medio-as.no

Språk: Norsk, Islandsk, Engelsk

Karin Freimann
Personal konsulent

940 36 152 / karin@medio-as.no

Språk: Estisk, Norsk, Engelsk

Anna Portrett Sirkel Bilde.

Anna Kowalska
Rekrutterer

917 20 235 / anna@medio-as.no

Språk: Polsk, Norsk, Engelsk

Nina Portrett

Nina Jeanette Dale
Personal konsulent

412 73 468 / nina@medio-as.no

Språk: Norsk, Engelsk