Velkommen
til oss i
Strandvik

Linn Romundset
Daglig leder

+47 957 56 471 / linn@medio-as.no

Språk: Norsk, Engelsk

Karolina Toczydlowska
Rekrutterer

+47 908 13 149 / karolina@medio-as.no

Språk: Polsk, Norsk, Engelsk

Irma Navickaite
Rekrutterer

468 09 205 / irma@medio-as.no

Språk: Litauisk, Norsk, Engelsk