Category Archives for "Prosjekter"

Medio Utleiservice leverer personell til Høgskolen i Bergen

Medio Utleiservice leverer personell til kunde på prosjektet Høgskolen i Bergen (HiB). Medio har ca. 20 mann på dette prosjektet. Arbeidets omfang er blant annen utvendig tømrerarbeid, innsetting av vinduer og dører, ulike fasadekledninger og utvendige himlinger. Medio sine team jobber også på dette prosjektet side om side med team flere andre tilbydere av arbeidskraft.

Nattlandsmarken

Nattlandsmarken er et prosjekt der Medio Utleieservice AS har levert arbeidskraft hovedsakelig innen tømrerfaget. Prosjektet nærmer seg nå ferdigstilt, og sluttresultatet er blitt veldig bra.
I løpet av høsten og vinteren 2010 hadde Medio sitt personale noe betongarbeid for grunn- og betongentreprenøren. Disse ble flyttet til andre prosjekter etter hvert som disse hadde oppstart.

I februar 2011 startet Medio sitt personell så smått på tømrerarbeidet. Det har vært en jevn økning av bemanning gjennom hele prosjektet etter hvert som kunden har etterspurt mer arbeidskraft. Totalt var Medio sitt team oppe i 25 tømrere. Etter hvert som blokkene har blitt ferdigstilt er personellet flyttet til nye prosjekter.
Medio sine team har jobbet side om side med innleide fra andre firma, og selvsagt med egenansatte og formann fra Kunden. Det at kunden har flere tilbydere av arbeidskraft til sine prosjekter sikrer fleksibilitet og kvalitet for kunden. Dette syntes vi er positivt.

Vi har fått gode tilbakemelding fra formannen vedrørende vårt samarbeid på dette prosjektet, noe som med sikkerhet kan forklares ved at Medio har hatt tett oppfølging med besøk av byggeplass hver uke.